Privatlivspolitik

1. Privatliv på et øjeblik

Generel information
Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet “Meddelelse om det ansvarlige organ” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Dette kan være for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte persondata. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer
Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Hetzner
Udbyderen er Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (herefter Hetzner).

Detaljer kan findes i Hetzners databeskyttelseserklæring: https://www.hetzner.com/de/rechts/datenschutz.

Hetzner bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i, at vores hjemmeside vises så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ
Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

Beautystyle/ v.S. Mikkelsen
Vejlevej 55, 8800 Viborg

Telefon:  +4553568486
E-mail: info@onlysmile.dk

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre tager stilling til formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Varighed af opbevaringen af dine personoplysninger
Medmindre en specifik opbevaringsperiode er angivet i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Generel information om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside
Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR, forudsat at særlige datakategorier behandles i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandling også baseret på artikel 49, stk. 1, litra a) GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til information på din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), er databehandling også baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde kontrakten eller for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis de er forpligtet til at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan også finde sted på baggrund af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f GDPR. De følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring giver oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde.

Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande
Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger overføres til disse tredjelande og behandles der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU’s. Eksempelvis er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive persondata til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den pågældende kan tage retslige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)
HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6, STK. 11 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE IMOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA PÅ ETHVERT TIDSPUNKT AF ÅRSAGER, DER UDSPRINGER AF DIN PERSONLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE, AT DER ER TUNGEREVEJENDE BESKYTTELSESGRUNDLAG FOR BEHANDLING, SOM TOVERGÅR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ER MED DET FORMÅL I HENHOLD TIL ART 21 (1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SÅDANNE ANNONCEFORMÅL; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDANNE ANNONCER. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGER BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletning
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse data til enhver tid. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for dette. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/forgår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra deres opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller for at hævde, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller et medlemsland.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Indsigelse mod salgsfremmende e-mails
Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort som en del af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Webstedets operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklame, såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies
Vores hjemmeside bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små datapakker og beskadiger ikke din slutenhed. De gemmes på din slutenhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

Cookies kan komme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies muliggør integration af visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på websteder (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at evaluere brugeradfærd eller til reklameformål.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere bestemte funktioner, du ønsker (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikum) (nødvendige cookies) gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, medmindre andet juridisk grundlag er angivet. Webstedets operatør har en legitim interesse i opbevaring af nødvendige cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO og § 25, stk. 1, TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Du kan finde ud af, hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler
Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

Browsertype og browserversion
Anvendte operativsystem
Henvisnings-URL
Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
Tidspunkt for serveranmodning
IP-adresse
Disse data er ikke flettet med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR), hvis dette blev anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på os

Vores legitime interesse i effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller om dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR), hvis dette blev anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

5. Sociale medier

Instagram
Instagram-tjenestens funktioner er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sociale medieelement er aktivt, etableres en direkte forbindelse mellem din slutenhed og Instagram-serveren. Instagram modtager derved information om dit besøg på denne hjemmeside.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette giver Instagram mulighed for at knytte dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data, eller hvordan det bruges af Instagram.

For så vidt samtykke er indhentet, skal ovennævnte Service på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (Artikel 26 GDPR). Fælles ansvar er begrænset til at indsamle dataene og videregive dem til Facebook eller Instagram. Behandlingen af Facebook eller Instagram efter videresendelse er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at udstede databeskyttelsesoplysninger ved brug af Facebook- eller Instagram-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af Facebook- og Instagram-produkter. Du kan gøre dine rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles på Facebook eller Instagram, direkte på Facebook. Hvis du hævder de registreredes rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/5669946660333381.

For mere information, se Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Nyhedsbreve

Nyhedsbrevsdata
Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at verificere, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er indtastet i nyhedsbrevets registreringsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, fx via linket “afmeld” i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du har afmeldt nyhedsbrevet, eller efter at det ikke længere tjener noget formål. Vi forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores distributionsliste for nyhedsbreve efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra f GDPR.

Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaring på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

7. Plugins og værktøjer

YouTube med forbedret privatliv
Dette websted indeholder videoer fra YouTube-webstedet. Webstedets operatør er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Den udvidede databeskyttelsestilstand udelukker dog ikke nødvendigvis overførsel af data til YouTube-partnere. Sådan etablerer YouTube en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Ydermere kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed efter at have startet en video eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube modtage information om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. bruges til at indsamle videostatistik, forbedre brugervenligheden og forhindre svindelforsøg.

Om nødvendigt kan der efter starten af en YouTube-video udløses yderligere databehandlingsoperationer, som vi ikke har indflydelse på.

YouTube bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse på YouTube i deres databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Denne side bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du kalder Google Maps op, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Google Maps bruges af hensyn til en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA
Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om dataindtastning på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) sker af et menneske eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet baseret på forskellige egenskaber. Denne analyse starter automatisk, så snart den besøgende kommer ind på hjemmesiden. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøgende på webstedet bruger på webstedet eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet vil ikke blive informeret om, at en analyse finder sted.

Opbevaringen og analysen af dataene sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod spam. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere information om Google reCAPTCHA kan findes i Googles databeskyttelsesforskrifter og Googles brugsbetingelser under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence
Vi har integreret Wordfence på denne hjemmeside. Udbyderen er Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (herefter “Wordfence”).

Wordfence bruges til at beskytte vores hjemmeside mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål etablerer vores hjemmeside en permanent forbindelse til Wordfence-serverne, så Wordfence kan sammenligne og om nødvendigt blokere sine databaser med adgangen til vores hjemmeside.

Wordfence bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sin hjemmeside mod cyberangreb så effektivt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. litra 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Kilde: https://www.e-recht24.de

Cookies
Vi bruger samtykkeværktøjet “Real Cookie Banner” til at administrere de anvendte cookies og lignende teknologier (sporingspixels, web-beacons osv.) og de relevante samtykker. Detaljer om, hvordan “Real Cookie Banner” fungerer, kan findes på https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i denne sammenhæng er artikel 6 (1) (c) GDPR og artikel 6 (1) (f) GDPR. Vores legitime interesse er håndteringen af de anvendte cookies og lignende teknologier og de relevante samtykker.

Levering af personoplysninger er hverken kontraktmæssigt påkrævet eller nødvendig for indgåelse af en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne. Hvis du ikke afgiver personoplysningerne, kan vi ikke administrere dine samtykker.

Instagram:
Betalingsmetoder
© 2023 OnlySmile | Beautystyle/ v.S. Mikkelsen | Alle rettigheder forbeholdes