Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os på adressen nederst på siden om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. pr. e-mail, fax). Du kan bruge den vedhæftede Fortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser ved fortrydelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), straks og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Udelukkelse eller for tidligt udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

– til levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller beslutning fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov;
– til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato snart ville blive overskredet;
– til levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis nuværende værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
– til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter

– til levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen er fjernet efter levering;
– til levering af varer, hvis disse var uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
– til levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er brudt efter levering.

Eksempel på fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til
Beautystyle/ v.S. Mikkelsen
Vejlevej 55, 8800 Viborg

E-mailadresse: info@onlysmile.dk

– Jeg/vi (*) ophæver hermed den af mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Navn på forbruger(e)

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens/kundernes underskrift (kun hvis meddelelsen sker på papir)

– Dato
—————————————
(*) Det ikke gældende overstreges.

Instagram:
Betalingsmetoder
© 2023 OnlySmile | Beautystyle/ v.S. Mikkelsen | Alle rettigheder forbeholdes